Mitoloji Sözlüğü – İ

İarea : İda dağının güzel perilerinden biri.
İakkhos : Eleusis Mysteria’larının tanrısı. Bazıları onun Demeter’in oğlu olduğuna inansalarda, asıl inanış Zeus ile Persephone’nin oğlu olduğu yolundadır. Asıl adı Zagreus olan bu çocuğu Zeus kıskanç karısının Zulmünden kurtarmak için şekilden şekile soktu. Onu bir boğa şekline soktuğu gün Hera’nın takipçileri onu yakaladılar ve kestiler. Zeus oğlunun yardımına yetişemedi. Apollon’a cesedinden arta kalanları Parnassos dağına getirmesini söyledi. Apollon çocuğun halen çarpmakta olan kalbini getirdi. Zeus kalbi emdi ve Zagres’I tekrar yarattı.Bu defa ona İakkhos adını koydu.
İalemos : Apollon ile Kalliope’nin oğlu. Genç yaşta ölenler için söylenen hüzünlü mersiyelerin taratıcısı.
İambe : Pan ile peri Ekho’nun kızı. Hizmetçilik yaparken kızını arayan kederli Demeter’I eğlendirmeye çalışırdı.
İamos : Kahramanlık devirlerinde yetişmiş bir kahin. Apollon ile Evadne’nin oğlu. Kahinliği babası Apollon’dan öğrendi.
İanus : Romalıların inancına göre evlerin kapılarını bekleyen tanrı idi.
İapetos : Prometheus’un babası.
İasion : (Jasion) Zeus’un oğlu Demeter’in sevgilisi. Demeter’den Plutos (Zenginlik) adında bir oğlu oldu.
İdas : Aphareus ile Arene’nin oğlu. Apollon’un sevdiği Marpesse adlı kızı kaçırınca Tanrıyla aralarında büyük bir kavga çıktı. Sonunda seçimi Marpesse’ye bıraktılar. Apollon’un sevgisine fazla güvenemeyen Marpesse İdas’ı seçti.
İdmon : Argonautlardan biri, Apollon’un oğlu. İyi bir kahindi. Hatta kendisinin öleceğini bile bile Arganautlar seferine katıldı.
İdaeos : Paris ile Helene’nin oğlu
İkadios : Lykialı bir peri kızı ile Apollon’un oğlu. Bugünkü Gelemiç’i kurmuştu.
İkarios : 1. Attika bölgesinin efsanevi kralı, Dionysos’u evinde misafir etmişti 2. Penelope’nin babası. Güzel kızını almak isteyenler arasında bir spor müsabakası tertip etti. Müsabakayı Odysseus kazandı.
İkaros : Daidalos’un oğlu
İkelos : Phobetor adıylada anılan insana yalnız hayvan şekli ile görünen bir rüya tanrısı.
İksion : Baş tanrının karısı Hera’ya göz koyan ve onu baştan çıkarmaya çalışan Lapith’ler kralı. Zeus tarafından cezalandırıldı.
İllia : Romulus ve Romus’un annesi olan Reasilve’nin bir diğer adı.
İllione : Priamos ile Hekube’nin kızı, Polymestor’un karısı.
İlithya : Zeus ile Hera’nın kızı. Doğum tanrıçalığı yapardı. Bazı kadınların doğumlarına engel olarak onlara acılar çektirirdi.
İlos : Dardanos’un oğullarından biri. Bir kahraman ve Palladion şehrini kurdu.
İnakhos : Argos’un efsanevi kralı. Okeanos ile Tethys’in oğlu İo’nun babası.
İno : Bir adıda Leukothea olan İno Kadmos ile Harmonia’nın kızı, Kral Athamas’ın ikinci karısı idi. Athamas’tan Learkhos ve Melikertes adında iki oğlu oldu. Kardeşi Semele’nin ölümü üzerine henüz küçük yaşta olan Dianysos’u yanına alıp bakma isteyince Hera buna çok sinirlenip karı kocanın aklını başından aldı. Çıldıran İno oğlu Melikertes’I kaynar suyun içine attı. Kocasıda Learkhoz’u bir geyik olarak görerek av sırasında oğlunu vurdu. İno ne yaptığını fark edince oğlunun cansız bedenini kucağına alıp saraydan kaçtı ve bir kayalığın üzerinden kendini denize attı. Deniz tarıları bu kadına acıyıp onu Lekothea adında bir deniz tanrıçası oğlunu da Palaemon namıyla bir deniz tanrısı yaptılar.
İo : İnakhos’un kızı. Hera mağbedinin rahibesiyken Zeus ona görür görmez tutulmuştu.
İobates : Lykia’nın efsanevi kralı.