Mitoloji Sözlüğü – İ

İobes : Herakles’in Kerthe’den olan oğlu.
İodama : Beotia mabedinin rahibesi. Bir gece zeka tanrıçası ona kalkanını takmış olarak görününce İodama taştan bir heykel oldu.
İokaste : Oidipus’un annesi. Daha sonradan öz oğlu olduğunu bilmeden Oidipus ile evlendi.
İokastos : Rüzgar tanrısı Eolos’un oğlu.
İola : Oihalia kralı Eurytos’un kızı.
İolaos : İphikles ile Automeduse’nin öğlu. Herakles’in yeğeni. Herakles’e yardım eder onun arabasını sürerdi. Herakles bu kahramanı çok beğendiğinden karısı Magara’yı ona armağan etti. Leipehile (Tekedilmiş aşk) adında bir kızları oldu. Herakles’in ölümünden sonra İolaos onun çocuklarını himayesi altına alıp baktı.
İon : Ksausthos ile Kreuse’nin oğlu. Hellen’in torunu İonia’lar adlarını İon dan aldılar.
İope : Eolos’un kızı, Kepheos’un karısı.
İoksos : Theseus’un torunu.
İphidamas : Troia’lı Antenor’un oğullarından biri. Agememnon tarafından öldürüldü.
İphigeneia : Agamemnon ile Klytemenstre’nin kızı.
İphikles : Herakles’in ikiz kardeşi. Babaları ayrı olmasına ve anneleri onlara farklı zamanda hamile kalmasına rağmen tanrı Zeus sevdiği kadın fazla acı çekmesin diye iki doğumun aynı anda olmasını sağladı. İki kardeş birlikte büyüp, gene birlikte bir çok savaşa katıldılar.
İphiklos : Theselia’da bir şehrin kralı olan Phylakos’un oğlu. Çok usta ve hızlı bir koşucuydu. Ekin tarlasında başakları eğmeden koşabilmesi ile ün salmıştı.
İphimedia : Triops’un kızı. Amcası Aloeus ile evlendi ondan iki oğlu oldu. İphimedia deniz tanrısına aşık olmuştu. Bütün günü deniz kıyısında geçiriyordu. Nihayet deniz tanrısı onun bu saf temiz sevgisine karşılık verdi ve onunla beraber oldu.
İphis : 1. Kıbrıslı güzel Anaksareta’nın sevgilisi, Aphrodite onu kayaya çevirdi. 2. Girit’li Ligdos ile Telethausa’nın kızı. Babası bir erkek evlat istediğinden, annesi herkese İphis’in bir erkek olduğunu söyleyerek kandırdı. Bir erkek gibi giydirilip erkek gibi yetiştirildi.Yaşı ilerleyipte evlenme çağına gelince kendisine aşık olan İanthe adında bir kızla nişanlandı. Annesi bu durum karşısında telaşa kapılıp bereket tanrıçası İsis’e yalvardı. Tanrıça ona acıyıp İphis’I güzel bir kızken yakışıklı bir delikanlıya dönüştürdü.
İphistos : Oikhalia kralı Eurytos’un oğlu. Arganuatlar seferine katıldı. Herakle tarafından öldürüldü.
İrene : Eirene diye anılan İrene Horalardan biridir. Barış sembolüydü.
İris : 1- Yeşil ırmağın eski adı. 2-Thaumas ile Elektra’nın kızı. Okeanos soyundan gelmiştir. O gökle yeri birbirne bağlayan ebemkuşağının sembolüdür.
İsis : Güneş tanrısı Horos’un annesi.
İskender : Bir kahraman. Zeus’un oğlu olduğuna inanılırdı.
İskhenos : Gigas’ın oğlu. Olympia şehrinde kıtlık hüküm sürmeye başlayınca tanrılar bu kıtlığın ancak şehrin asıl delikanlısınınkurban edilmesi ile önleneceğini söylediler. Bunun üzerine İskhenos halkının kurtulması için kendi arzusuyla kurban oldu.
İsmene : Oidipus ile Jokoste’nin kızı, Antigone’nin kardeşi.
İsmenos : Niobe ile Amphion’un oğlu. Kardeşleri ile birlikte Apollon tarafından öldürüldü.
İsos : Troia prenslerinden biri Agememnon tarafından öldürüldü.
İssa : Lesbos’lu Makareus’un kızı. Apollondan Prylis isimli bir oğlu oldu. Daha sonradan Prylis ünlü bir kahin oldu.
İstros : Okeanos ile İethys’in oğlu. Bugün Tuna nehri dediğimiz nehrin tanrısı.
İtalos : Girit kralı Minos’un torunu, İtalya’ya adını veren kahraman
İtylos : Aedon ile Zetons’un oğlu. Yalnışlıkla annesi tarafından öldürülünce bülbül oldu.
İtys : Thrakia kralı Tereos ile Prokne’nin oğlu.
İulus : Aeneos’un oğlu Askanius’un bir diğer adı.
İuno : Heranın latince adı.
İupitter : Zeus’un latince adı.
İynks : Pan ile Ekho’nun kızı. Zeus ile İo’nun beraberliklerinde onlara yardımcı olduğu için Hera onu bir kayaya çevirdi.