Mitoloji Sözlüğü – K

Katreos : Minos’un Pasiphae’den olma dört oğlundan biri.
Kaunos : Byblis’in ikizkardeşi Miletos’un oğlu. Kız kardeşini sevdiği için kaçtı ve Karia’ya giderek Kaunos şehrini kurdu.
Kaystros : Lydia da akan bir çayın tanrısı. Ünlü Ephesos’un babası.
Kekrops : Attika’nın efsanevi ilk kralı.
Kedalion : Hephaistos’un ustası ve öğretmeni. Hephaistos’a demir dövmesini o öğretti.
Keleos : Eleusis kralı
Kelmis : Zeus’un süt annesinin babası. Baş tanrının insanlar gibi fani olduğunu söylediği için elmas parçasına dönüştürüldü.
Keltos : Kelt’lere adını veren kahraman
Kentaurlar : Dev cüsseli acayip yaratıklar, üst kısmı insana alt kısmıda ata benzerdi.
Kepheus : Andromeda’nın babası, Belos’un oğlu.
Kerambos : Thesselia da bir çoban. Tufan sırasında kanatlı bir yengeç dönüştürülerek kurtuldu.
Keramos : Attika’lı bir kahraman. Çömlekçilerin mucididir.
Kerberos : Ölüler diyarının kapısıı bekleyen köpek.
Ker’ler : Gecenin kızları, ölüm perileri kan emici cinler.
Keres : Demeter’in latince adı.
Kerkaphos : Helios’un yedi oğlundan biri.
Kerkop’lar : Okeanos’un kızlarından Theia’nın iki oğluna verilen ad. İri cüsseli iki hayduttu.
Kerkyon : Yol kesip adam öldüren bir haydut.
Kerkyra : Asopos ırmağının kızlarından biri. Poseidon bu kıza gönül verdi.
Keroessa : İo ile Zeus’un kızı.
Keryntos : Altın boynuzlu dişi geyik.
Keto : Denizin kızı. Öz kardeşi Phorkys ile evlendi.
Keyks : Eosphoros’un oğlu. Halkyone’un kocası.
Khaos : Kainat yaratılmadan önce mevcut sonsuz boşluk.
Khariklo : Athena’nın yakın arkadaşı olan bir peri kızı.
Kharit’ler : Letafet perileri.
Kharon : Ölülerin ruhlarını Styx ırmağından geçirip yer altı ülkesine götüren kayıkçı.
Khelone : Bir ırmağın kıyısında yaşayn güzel bir peri kızı. Hera ile Zeus’un düğününe katılmadığı için kaplumbağa’ya çevirildi.
Khimaereus : Prometheus ile Atlas’ın kızı Keleano’nun iki oğlundan biri.
Khimaira : Ağazından ateş püsküren canavar.
Khione : Nil nehri ile Kalirrhoe’nin kızı. Bir çiftçi tarafından tecavüz edilince Zeus onu kar tanelerine çevirdi.
Khiron : Kentaurların en meşhuru, en bilgini, en akıllısı. Kronos ile Philyra’nın oğlu idi.Yarı insan yarı tanrıydı, bu yüden ölümsüzdü, ancak Herakle istemeyerek onun ölümüne sebep oldu.
Khronos : Zamanın göğün sembolü
Khrysaor : Altın kılıç, Poseidon’un oğlu.
Khryseis : Agamemnon’un sevgilisi
Khryseos : Khryseis’in babası
Khrysopelea : Bir ağaç perisi. Arkadia’lı bir meşenin içinde yaşıyordu.
Khthonik : Toprağı temsil eden yer tanrıları.
Kikon’lar : Zone sahil bölgesinde yaşayan vahşi bir halk.
Kimmer’ler : Yeraltı alemine inenlerin geçmek zorunda oldukları karanlık diyarlara ve burada yaşayanlara verilen ad.
Kinyras : Kıbrıs kralı. Öz kızı Hyrra’dan Adonis adında bir oğlu vardı.
Kirke : Ünlü büyücü kadın. Helio ile Perseus’un kızı.
Kithairon : Çok güzel bir delikanlıydı.Tisiphoe’ye yüz vermediği için atlarındn biri yılana çevrildi ve delikanlıyı soktu.
Kleitos : Eos’un aşık olduğu bir delikanlı. Korenos adında bir oğulları oldu.