Mitoloji Sözlüğü – L

Ladda : Amphion’un kızı, topal ve çirkin olduğundan arkadaşları tarafından hor görülen Ladda Aetion ile evlenmişti. Bu çirkin kadından doğacak çocuğun bir gün Korinthos’a kral olacağını tanrılar haber verdiklerinden, çocuğun öldürülmesi için on seçme katil yollandı. Ancak çocuğun masumiyeti karşısında katillerin hiç biri ona zarar vermeye kıyamamışlardı.
Laddakid’ler : Thebia kralı Labdakos’un soyundan gelenlere verilen ad.
Ladon : Arkadia’da kıyısının güzelliği ve suyunun duruluğu ile meşhur ırmağın tanrısı. Stymphalis ile evlendi ve Daphne adlı güzel bir kızları oldu.
Laertes : Odyseus’un babası.
Laios : Oidipus’un babası.
Laistrogon : İnsan etiyle beslenen korkunç devler.
Lakedaimon : Zeus ile Taygete’nin oğlu. Lakedemonia bölgesine adını verem kahraman.
Lakhesis : Üç Park (Moiora) dan biri iği tutar insan ömrünü eğirirdi.
Lamia : Poseidon’un kızı. Çocukları çalan ve yiyen iğrenç bir varlık. Zeus’un sevgililerinden biriydi ve ondan bir çok çocuğu olmuştu ancak kıskanç Hera çocuklarını öldürtünce Lamia çıldırdı ve çocuklara düşman kesildi.
Lampetia : Helios (Güneş) ile Nere’nin kızı. Bir adada çobanlık yapardı.
Lampetie : Apollon ile Klymene’nin kızı. Kardeşi Phaeon’un (Kıvılcım) ölümüne öyle üzüldüki tanrılar haline acıyıp onu kavak ağacına dönüştürdüler.
Laodamas : Thebai kralı. Eokles’in oğlu.
Laokoon : Thymbrea şehrinin Apollon mabedi rahibi idi. Troia savaşı sırasında Troialılara ağaç atı şehre sokmamalarını söylemişti ama kimse onu dinlemedi. Yunanlıların dostu olan tanrılarda Troia’lılara akıl öğretmeye kalkıştığından dolayı onu cezalandırdılar. Bir gün deniz kıyısında Tanrı Poseidon’a kurban keserken denizden iki koca yılan çıkıp iki oğlu ve Laokoon’u parçalayarak öldürdüler.
Laodameia : Bellerophon’un kızı ve Zeus’un sevgilisi. Lykia kralı Sarpedon bu aşkın sonucu dünyaya gelmiştir.
Laodemeia : Akastos’un kızı ve Hector’un öldürdüğü Protesillas’ın karısıdır. Kocası öldükten sonra ona benzeyen bir heykel yaptırıp onunla avunmaya çalıştı ancak babası bu durumdan hoşlanmayıp heykeli yaktırdı. Bununüzerine Laodemeia da kendini heykelle beraber ateşe attı.
Laodike : Priamos’un en güzel kızı. Heliakon ile evlenmişti. Daha çok gençken Troia’ya gelen bir elçiden bir oğlu olmuştu. Troia düştükten sonra Laodike galipler önünde kaçarken toprak onu yuttu.
Leomedon : Troia kralı İlos ile Euridike’nin oğlu ve Priamos’un babası.
Lapith’ler : Thessalia da yaşayan dev cüsseli insanlar.
Lara : Lauium ırmağının perisi. Zeus’un Juturne adındaki peri kızına olan aşkını Hera’ya anlattığı için Zeus onun dilini kesti ve Hermes’le birlikte cehenneme yolladı. Ancak Hermes bu güzel periye aşık oldu ve bu periden Lares adında iki çocuğu oldu.
Lar : Romalıların ocakbaşı tanrısı.
Larv’lar : İnsanlara bela olan habis ruhlar.Ellerinde uğursuzluğu sembolize eden baykuş taşıyan asık yüzlü, beyaz uzun sakallı ihtiyarlardı.
Leandros : Abydos’lu bir genç. Hero’ya olan aşkı dillere destan oldu.
Learkhos : İno ile Athamas’ın oğlu. Hera’nın kinine kurban gitti. Bir çılgınlık anında babası tarafından öldürüldü.
Leda : Etolia kralı Thestios’un kızı, Tyndaros’un karısı. Zeus’tan Kastor ve Pollüks adında ikizleri oldu.
Lemurlar : Ölülerin evlere bela olan hayallerine denir.
Leontikhos : Çok sevdiği nişanlısı ile beraber bir zalim tarafından öldürülen Samos’lu bir genç.