Mitoloji Sözlüğü – M

Maia : Atlas ile Pleione’in kızı. Zeus ona gönül vermişti. Kyllen dağında onunla evlendi ve Hermes doğdu.
Mainad’lar : Dionysos’un yanında gezen Bakkhalar.
Makareos : Eolos’un oğlu. Kendi öz kardeşi ile sevişmiş ve ondan bir oğlu olmuştu. Eolos bu çocuğu köpeklere yedirdi.
Makhaon : Kahramanlık devrinin ünlü hekimi. Asklepios’un oğlu. Podaleiros’un kardeşi.
Magnes : Medea’nın hizmetinde çalışan genç bir adam. Medea tarafından mıknatısa çevirildi.
Manto : Ünlü kahin Teiresias’ın kızı. Kör olan babasını elinden tutarak gezdiren Manto babası gibi gaipten haberler verirdi.
Markıs : Hera’nın süt annesi.
Marpessa : Ares’in torunu Evenos’un kızı. İdas’la nişanlı iken Apollon onu kaçırınca İdas sevgilisi uğruna Apollonla döğüştü. Fakat Marpessa Apollon’un sevgisine güvenmediği için İdas’ı tercih etti.
Mars : Savaş tanrısı Ares’e Romalıların verdiği ad.
Mater Matuta : Romalıların şafak tanrısı.
Meandros : Menderes nehrinin tanrısı. Okeanos ile Tethys’in oğlu.
Medea : Kolkhid kralı Aeites’in kızı. Sihirbaz Kirke’nin yeğeni.
Medos : Medea’nın oğlu.
Medusa : Phorkos’un kızları olan üç Gorgon’dan en kötüsüdür. Saçları yılan gibidir ve ona bakan taşa dönüşürdü.
Megaira : Uranos’un kanından yaratılan Erinyler denilen kin ve nefret tanrılarından biriydi.
Megara : Thebai kralının kızı, Herakles’in karısı oldu.
Megera : Üç hiddet tanrısından biriydi. Nazar değdiren olarak bilinirdi.
Melampus : Efsanevi yunan doktoru ve sihirbazı. Amythaon ile İdomene’nin oğlu.
Melanios : Atalante’yi koşuda yenen kahraman.
Melanippe : Eolos’un kızı Poseidon’dan iki oğlu olmuştu.
Meleagros : Kalydon kralının kızı.
Meliades : Uranos’un yeryüzüne damlayan kanından yaratılan periler.
Melissa : Girit kralının kızı olan bir peri. Amalthee ile beraber Zeus’u büyüttü.
Melos : Delos’lu bir delikanlı, adonis’in arkadaşıydı. Pelia adlı bir kızdan Melos adında bir oğlu oldu. Adonis’in ölümünden sonra kendini astı.
Melpomene : İlham perilerinden biri, trajedi ilham ederdi.
Memnon : Eos ile Tithonos’un oğlu. Akhilleus tarafında öldürüldü.
Memnonidler : Eos’un oğlu Memnon’un cesedinin yandığı ateşten doğan efsanevi kuşların adı.
Menelaos : Agememnon’un kardeşi, Helena’nın kocası. Paris karısı Helena’yı kaçırınca Troia’ya saldırdı.
Menippe : Orion’un kızı, ve Metiokha’nın kardeşi. Zeka tanrıçası bu iki kardeşe örgü öğretmişti, Aphrodite ise güzellik bahşetmişti. Ülkeleri veba salgınına yakalandığında tanrılar iki kardeşin kurban edilmesi halinde salgının kalkacağını söylediklerinde, iki kardeş kurban edilmeyi kabul ettiler ve kendilerini öldürdüler.
Menestheus : Peleus’un oğlu. Atina kralı Theseus ihtiyarlayınca krallığı onun elinden aldı.
Menoetios : Bir titan oğlu.
Menoikeus : Kreon’un oğlu. Thebai’yi kurtarmak için kendini şehrin surlarından aşağı attı.
Menthe : (Nane) Cehennemler tanrısı Hades’in gönül verdiği peri kızı. Hades’in karısı Persephone, onu kıkandı ve ayaklarının altında ezdi. Hades sevgilisine acıdı ve onu güzel kokulu naneye çevirdi.
Mentor : Alkimos’un oğlu. Odyseus’un sadık dostu. Athena Mentor’un kılığına girip Telemakhos’a öğüt verirdi.