Mitoloji Sözlüğü – M

Mercurius : Hermes’in latince adı.
Merope : Pleiadlardan biri. Atlas’ın kızı. Fani bir insanla evlendiği için kardeşleri ile birlikte yıldız olduğunda onlara oranla daha sönük ışık verdi. Mesopothamia Aphrodite’in rahibelerinden birinin kızı.
Mestra : Erysikhthon’un kızı. Poseidon’un sevgilisi, Mestra’nın babası Demeter’in hışmına uğrayıp sefalete düşmüştü. Poseidon’un kendisine bahşettiği istediği her şekle dönüşebilme yeteneği ile babasını kurtardı.
Metanira : Eleusis kralı Keleos’un karısı.
Metis : Hikmet ve tedbirlik tanrıçası. Okeanos ile Tethys’in kızı.
Midas : Phrigia’nın efsanevi kralı, Apollon Kulaklarını eşek kulağına çevirmişti.
Miletos : Anadoluda Miletus şehrini kuran kahraman: Apollon ile Deione’nin oğlu. Menderes nehrinin kızı Kyane ile evlendi. Kaunos ve Byblis adında iki çocuğu oldu.
Milon : Diolimos’un oğlu. Yunanistan’ın en meşhur atletlerinden biridir.
Minerva : Zeka tanrıçasına romalıların verdiği ad.
Minos : Girit Kralı.
Minotauros : İnsan vücutlu boğa başlı azılı bir canavar.
Minyad’lar : Minyas’ın üç kızına verilen ad. Dionysos namına yapılan bayrama katılmadıkları için cezalandırıldılar. Baykuşa dönüştürüldüler.
Mnemosyne : Uranos ile Gaia’nın kızı. Hatıra tanrıçası. Zeus’tan dokuz tane çocuğu oldu, bunlar ilham perileridir.
Mnestra : Danaid’lerden biri kocası Egius’u öldürdü.
Moira’lar : Kader tanrıçaları. Zeus ile Themis’in üç kızı.
Molpis : Elis’li bir delikanlı memleketini kasıp kavuran kıtlıktan kurtulmak için kendini kurban etti.
Momos : Alay, istihza ve hiciv tanrıçası. Gecenin kızı.
Mopsos : Manto’nun oğlu.
Moria : Anadolu da Lydia’lı bir kadın. Yılan sokması sonucu ölen kardeşini tekrar diriltti.
Mormo : İnsanları korkutmak için Hekate’nin emrinde olan korkunç bir kadın hayaleti.
Morpheus : Rüyaların tanrısı. Hypnos ile gecenin oğlu.
Moyskhlos : Hephaistos’un çırakları olan Kabir’lerin yeri.
Musagetes : Apollon’un lakabı, Musaların rehberi anlamındadır.
Musaios : Ay’ın oğlu, Orpheus’un hocası ve en yakın dostu idi. İlham perileri tarafından büyütüldü.
Musa’lar : İlham perileri.
Mykenai : Samos adasında Perseus’un kurduğu bir şehir.
Myrmidonlar : Algine adasında yaşayan insanlar. Eskiden karınca oldukları için çok çalışırlardı.
Myrrha : Kıbrıs adası kralı Kinyras’ın kızı. Kral kendi öz kızı ile evlendi ve bu evlilikten Adonis doğdu.
Myrtilos : Arabacı Oinomaos yıldızı. Arabacıydı yıldız oldu.
Mysteria : Açık olmayan gizli yapılan tapınmaya bu ad verilir.