Mitoloji Sözlüğü – P

Polydektes : Magnes’in oğlu Seriphos adasının kralı.
Poldeukes : Kastor’un ikiz kardeşi. İki kardeşe Dioskur’lar adı verilir.
Poldoros : Kadmos ile Harmonia’nın oğlu. Nykteus’un kızı ile evlendi, Labdakos adında bir oğlu oldu.
Polydos : Korintoslu meşhur bir kahin.
Polhymnia : Musalardan biri. Şairlere heyecan ilham ederdi.
Polkaste : İkarios’un karısı, Penelope’nin annesi.
Polykrite : Naksos adasınınkahramanı olan güzel bir kadın.
Polymede : Auotolykos’un kızı. Aeson’un karısı. Jason’un annesi. Kocası ölüme mahkum edilince kandini astı.
Polyneikes : Eteokles’in kardeşiOidipus ile İokastenin oğlu.
Polyphemos : Poseidon’un oğlu olan korkunç dev.
Polksena : Priamos ile Hekaube’nin kızı. Yunan kahramanlarından Akhileus bu kıza gönül vermişti. Fakat birlikte olamadan her ikiside öldüler.
Polykso : Troia savaşında öldürülen meşhur kahraman Tlepolemus’un karısı.
Polypontea : Hipponoos ile Thrassa’nın kızı. Artemis’in av arkadaşıydı.Aphrodite aşka boyun eğmeyen bu kızı bir erkek ayıya aşık etti.Polypontea’nın bu ayıdan iki oğlu oldu. Orios ve Agrios.
Pomona : Romalıların meyve tanrıçası.
Pontos : Poseidon’un oğlu, karadenize adını vermişti.
Poros : Bereket tanrısı. Metis’in oğlu.Penia ile evlendi ve bundan Amour doğdu.Böylece aşkın babası bolluk anası yoksulluk oldu.
Poseidon : Yunanlıların deniz tanrısına verdikleri ad. Romalılar ona Neptune der.
Pothos : Eros’un yanından hiç ayrılamayn arkadaşlarından biriAşk arzusunun sembolü idi. Aphrodite’in oğlu.
Praksidike : Adalet tanrıçası sayılıyor ve hiddete kapılanlara sakin olmalarını telkin ediyordu. Babası muhafız tanrısı Soter idi. İki kızı vardı, Homonoe (Birlik) ve Arete (Fazilet).
Priamos : Troia şehrinin son kralı. Paris ile Hector elli oğlu arasından en tanınmışlarıdır.
Priapos : Bugünkü Lapseki şehrinin tanrısı. Dionysos ile Aphrodite’in oğlu.
Proitos : Tiryns kralı. Bellerophon Proitos’un sarayına sığınmıştı.
Promakhos : Athena’nın lakabı.
Prokne : Atina kralı Pandion’un kızı.
Prokrustes : Poseidon’un oğlu olduğu söylenen bir haydut.
Proetid’ler : Argos kralı Proetos ile Sthenebea’nın kızlarına verilen ad. Bu üç kız kardeş kendilerini Hera’dan daha güzel gördükleri için akılları başlarından alındı.
Proetos : Argos kralı. Abas’ın oğlu, Akrisios’un ikiz kardeşi.
Promakhos : Zeka tanrıçasının lakabıdır.
Prometheus : Bir titan oğlu, ilk insanı yaratmıştır.
Propoetid’ler : Kıbrıslı Amathonte’nin kızları. Aphrodite’in kudretini inkar ettikleri için Aphrodite tarafından cezalandırıldılar. Tanrıça onları iflah olmaz fahişelere dönüştürdü.
Proteus : Deniz tanrısı Poseidon ile Phenike’nin oğlu.
Protesailaos : Thessalialı bir yiğit. Troia savaşında karaya çıkan ilk yunanlıydı, hemen öldürüldü.
Prytaneion : Hestia’nın kutsal ateşinin yakıldığı yer.
Psykhagogos: Hermes’in lakabı. Ölülerin ruhlarını götürücü anlamındadır.
Psykhe : Ruh. Eros’un karısı.
Pygas : Pygmaiosların kraliçesi idi. Kendini tanrıçalara eş gördüğünden Artemis ile Hera onu turna kuşuna çevirdiler.
Pygmaios : Yunan mitolojisinin efsanevi cüceleri Lillipular. Boyları yarım metreden kısa oldukça cesur insanlardı.
Pygmalion : Kıbrıslı heykeltraş. Yaptığı heykele aşık olmuştu.
Pylades : Orestes’in en yakın dostu. Arkadaşının hayatını kendi hayatından üstün tutmuştur.
Pylios : Hephaisrtos’un oğlu.
Pylos : Nestor’un yurdu Messenia da bir liman.
Pyramos : Thisbe’nin sevgilisi. Bunların birbirlerine duydukları sevgi çok meşhurdu.
Pyrene : İspanya kralının kızı. Herakles bu güzele gönül vermişti. Birlikteliklerinden bir yılan yavrusu doğdu.
Pyreneos : Phokide kralı ilham perilerine göz koymuştu ancak başarılı olamadı.
Pyrrha : Epimetheus ile Pandora’nın kızı, Deukalion’un karısı.
Pyrrhos : Akhilleus’un oğlu Neoptolemos’un lakabı.
Pythia : Gaipten haberler veren Apollon rahibelerine verilen ad.
Python : Gaia’nın doğurduğu efsanevi yılan. Yüz tane başı, alev kusan yüz tane ağazı vardı. Apollon tarafından öldürüldü.