Mitoloji Sözlüğü – S

Senius : İhtiyarlığa gözcü olan tanrı.
Sentius : Doğarken çocuklara duygu bağışlayan tanrı.
Sevekhoros : Babil’in efsanevi kralı. Kızından olacak torununun kendisini tahtından edeceğini tanrılardan duyunca kızını hapsetmişti. Ama kızının hamile kalmasını engelleyemedi ve Gilgamos dünyaya geldi. Muhafızlar korkarak çocuğu kuleden aşağı fırlattılar ama bir kartal yere düşmeden onu kurtardı ve bir bahçeye bıraktı. Bahçıvan onu büyüttü ve Gilgamos Babil’in meşhur hükümdarı, kanun yapıcısı Gılgamış oldu.
Sibylle : Apollon rahibelerine verilen ad, bunlar gaipten haberler verirlerdi.
Side : Anadolu’lu kahraman Tauros’un kızı ve Kimolos’un karısı. Side şehrine kendi adını vermiştir.
Siderites : Apollon’un Troia’lı Helenus’a verdiği sihirli taş. Efsaneye göre bu taş konuşabilirmiş. Helenus Troia’nın başına gelecek felaketi de bu taştan öğrenmiş.
Sikinos : Naiadlardan Oenoe ile Lemnos kralı Thoas’ın oğlu.
Silenos : Satyr’lar yaşlanınca Silenos adını alırlar. Dionysos’a arkadaşlık ederlerdi.
Silvanus : Romalıların orman bağ bahçe tanrısı.
Sinis : Theseus tarafından öldülen bir haydut.
Sphinks : Göğsü ve yüzü kadına, gövdesi arslana kanatları kartala benziyen acayip bir varlı.
Staphyle : Şarap tanrısının gönül verdiği bir peri kızının adı.
Stellio : Kertenkeleye çevirilen küçük bir çocuğun adı. Demeter’in kana kana su içmesi ile alay ettiği için bu cezaya çarptırıldı.
Stentor : Sesi çok gür olan bir adam.
Sterope : Atlas ile Peione’nin kızı. Ares ile evlendi Oenomaos doğdu.
Stheneboia : Tiryns kralı. Protios’un kocası.
Sthenelos : Aktor’un oğlu Herakles’in silah arkadaşı.
Stheno : Grai’lerden biri.
Stilbe : Peneos nehrinin kızı. Apollon’un bu kızdan Kenthauros ve Lapithes adlarında iki oğlu oldu.
Strymon : Thrakia kralı, Ares’in oğlu. Oğlu Rhesos’un Troia da öldüğünü duyunca üzüntüden kendisini öldürdü.
Styks : Cehennem nehri.
Stymphalos : Elatos ile Laodike’nin oğlu.
Summanus : Romalıların gece çakan şimşek tanrısı.
Syka : Dionysos’un gönül verdiği bir peri kızının adı. Onu incir ağacına dönüştürdü.
Syleus : Thesselia kralı ve Poseidon’un oğlu. Zorba bir kraldı, Herakles tarafından öldürüldü.
Symplegad : Karadeniz boğazındaki oynak kayalıklar.
Syrinks : Arkadialı bir peri kızı. Pan bu periye gönül vermişti.
Syrna : Karia bölgesinin kralı olan Damaethos’un kızı. Damdan düşerek bütünkemiklerini kırdı, öleceği sırada Podalirios çıka geldi iki kolundan kan alarak kızı tedavi etti ve daha sonrada onunla evlendi.